Business

Een overeenkomst laten opstellen

Een goede overeenkomst laten opstellen is belangrijk omdat je dan helder op schrift hebt staan wat je hebt afgesproken. In een contract is het van belang dat alle juridische afspraken goed worden opgenomen. Dit voorkomt niet leuke verassingen. In het geval dat er een conflict ontstaat, dan heb je het contract op terug te vallen omdat daar alle afspraken in staan.

Bij het opstellen van contracten kennen we in Nederland contractsvrijheid. Contractsvrijheid houdt in dat je zelf mag beslissen welke afspraken je maakt en met wie je dat doet. Dat is prettig, maar af en toe moet je wel weten wat je doet. Voor veel soorten contracten zijn namelijk toch wettelijke regels bepaald. De wet ken veel uitzonderingen. Die moet je wel weten. Weet je niet alle eisen, dan kan je per ongeluk een arbeidsovereenkomst opstellen in plaats van een freelance overeenkomst.

Het is niet alleen dat er bepaalde regels gelden voor verschillende contracten, een correct opgesteld contract voorziet vooral in toekomstige situaties. Je weet maar nooit of omstandigheden wijzigen of misschien krijg je een geschil. In zo’n geval is het voor jouw juridische positie en jouw onderhandelingspositie erg belangrijk dat er een goede overeenkomst is opgesteld. Je hebt immers goede afspraken gemaakt over jouw rechten en plichten.

Het is slim om het contract door een jurist op te laten stellen als er grotere belangen spelen. Een specialist kan de overeenkomst in zo een geval beter opstellen. Iemand die ervaring heeft met het opstellen van bijvoorbeeld aandeelhoudersovereenkomst, een koopcontract of vof contract.