Life

Tips voor het bouwen van paardenstallen

Het bouwen van stallen kan evenveel valkuilen opleveren als het bouwen van een eigen huis. Voordat je begint na te denken over stalontwerp en type, controleert of je een bouwvergunning nodig heeft; in de meeste gevallen, zelfs als het gebruik privé is in plaats van commercieel, is dit nodig.

De enige uitzonderingen zijn: schuilstallen, sinds 2016 heb je geen vergunning meer nodig voor het plaatsen van een schuilhok voor paarden. Het gaat daarbij om schuilhokken met een oppervlakte tot maximum 40m².

Bijgebouwen, zoals paardenstallen, kunnen onder strikte voorwaarden ook vrijgesteld zijn van een stedenbouwkundige vergunning. De paardenstal moet dan aan volgende voorwaarden voldoen:Maximale afmeting van 40m².
Maximale hoogte van 3,5m. (Hoogte van de schouw niet inbegrepen.)
Alles is binnen een zone van 30m rond de woning. (Straal gemeten vanaf de uiterste punten van de woning.)
De totale oppervlakte van alle bijgebouwen samen (zowel bestaande als nieuwe én zowel vergunde als van vergunning vrijgestelde bijgebouwen) mag maximum 40m² bedragen.
Een praatje met de buren om uw plannen van tevoren uit te leggen zal vaak een lange weg zijn. Zorgen of misvattingen over bijvoorbeeld lawaai en stank kunnen vaak gemakkelijk worden weggenomen met de geruststelling dat u daar rekening mee heeft gehouden.

Als uw locatie in de middle of nowhere ligt, vergeet dan niet dat fabrikanten toegang nodig hebben voor grote vrachtauto’s. Als de toegang tot uw site erg smal is, overweeg dan hoe je hier omheen kunt werken en zorg ervoor dat u dit van tevoren aan leveranciers en arbeiders laat weten, zodat zij ook kunnen plannen!

Als jouw stallen naast een bestaand gebouw staan, laat dan voldoende ruimte tussen de twee, zodat de bouwploeg kan manoeuvreren. Vergeet niet om rekening te houden met eventuele ‘extra’s’ die je zou willen. Heb je bijvoorbeeld een zadelkamer of een hooiberg nodig?

Als je eenmaal het groene licht hebt, ga dan op zoek naar een specialist. Via paardenservices kom je onmiddellijk in contact met een ervaren vakspecialist bedreven in het bouwen van paardenstallen.